ՀՏՀ

ՀՏՀ

Սիրով խմբավորել ենք այն բոլոր հարցերը, որ կարող են առաջանալ` կապված «Մեղու» մրցույթին մասնակցելու և դրա անցկացման հետ: Մանրամասն տեղեկություններ բերված են նաև «Մեղուի» անցկացման կարգում: Եթե ձեզ հետաքրքող հարցն այս բաժնում կամ մրցույթի անցկացման կարգում չգտնեք, գրեք կամ զանգահարե՛ք մեզ. պատրաստ ենք սիրով պատասխանելու բոլոր հարցերին

Ո՞վ կարող է մասնակցել մրցույթին:

3-12-րդ դասարանների ցանկացած աշակերտ: Մրցույթին մասնակցելու համար նախնական ընտրություն չի կատարվում և նախնական փուլ չի անցկացվում:

Որտե՞ղ են պատրաստվում մրցույթի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը:

Մրցույթին մասնակցելու հրավեր-փաթեթները և մրցույթի անցկացման բոլոր նյութերը պատրաստվում են «Այբ» կրթական հիմնադրամում: «Այբ»-ը ինքն է կազմակերպում բոլոր նյութերի մշակումը, ձևավորումը, տպագրությունը, փաթեթավորումն ու դրանց ուղարկումը հասցեատերերին:

Որտե՞ղ է անցկացվում մրցույթը:

Մրցույթն անցկացվում է անմիջապես դպրոցներում` աշակերտների համար հարազատ վայրում: Հարկ է նկատի ունենալ մասնակիցների թվի հետ կապված հետևյալ կարգը.

  • եթե միևնույն դպրոցում գրանցված մասնակիցների թիվը 40 և ավելի է, մրցույթն անցկացվում է անմիջապես այդ դպրոցում.
  • եթե միևնույն դպրոցում մասնակից աշակերտների թիվը 5-ից ավելի և  40-ից պակաս է, ապա այդ դպրոցը մրցույթին մասնակցում է` մրցույթի օրը միանալով մեկ այլ դպրոցի, որի հետ նախօրոք ձեռք է բերում համապատասխան պայմանավորվածություն:
  • եթե միևնույն դպրոցում մասնակիցների թիվը պակաս է 5-ից, տվյալ դպրոցը մասնակցության հայտ ներկայացնել չի կարող: 1-4 աշակերտները կարող են գնալ մեկ այլ դպրոց և գրանցվել տվյալ դպրոցի ցանկում` որպես այդ դպրոցի մասնակից:

Ինչպե՞ս են աշակերտները տեղեկանում մրցույթի մասին:

  • մրցույթին մասնակցելու հրավեր-փաթեթը ստանալուց հետո դպրոցում փակցվում է մրցույթի մեկնարկի մասին պաստառ, և մրցույթի պատասխանատուն տեղեկացնում է աշակերտներին մրցույթի մեկնարկի մասին:
  • հեռուստաալիքներով հեռարձակվում է հայտարարություն` մրցույթի մեկնարկի մասին:

Ինչու՞ են մասնակիցները տալիս մասնակցության վճար:

Մասնակցության վճարը ապահովում է մրցույթի կայացումը` անկախ այն վտանգող որևէ արտաքին գործոնից: Աշակերտներն իրենք են այս փոքրիկ ներդրումով իրականություն դարձնում մրցույթի կայացումը: Մասնակցության վճարներից գոյացող գումարներն օգտագործվում են բացառապես մրցույթի կազմակերպչական աշխատանքների և մրցանակային ֆոնդը ձևավորելու համար:

Որքա՞ն է կազմում մասնակցության վճարը:

Մրցույթի մասնակցության վճարը կազմում է 970 ՀՀ դրամ:

Որտե՞ղ են կատարում վճարումը:

Մասնակցել ցանկացողները Հայաստանում վճարումը կատարում են «ՎՏԲ-Հայաստան բանկում» «Այբ» հիմնադրամի 16044 015767700 հաշվեհամարին, իսկ Արցախում` «Արցախբանկում» բացված 223171002460 հաշվեհամարին:

Հնարավո՞ր է դուրս գրել անդորրագիր միաժամանակ մի քանի երեխայի
անունով:

Անդորրագրերը կարող են դուրս գրվել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի աշակերտի անունով: Աշակերտների խմբի համար վճարելու դեպքում պետք է բանկ ներկայացնել բոլոր այն աշակերտների անունների ցուցակը, ում համար կատարվում է վճարը:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ վճարումը կատարելու համար:

Մասնակցել ցանկացող աշակերտը կամ նրա ծնողը

  • աշակերտի դպրոցում մրցույթի պատասխանատուից վերցնում է վճարման վավերապայմանների թերթիկը,
  • գնում է Հայաստանում «ՎՏԲ-Հայաստան բանկի» (Արցախում` «Արցախբանկի») ցանկացած մասնաճյուղ,
  • հայտնում է աշակերտի անուն-ազգանուն-հայրանունը, դասարանը, դպրոցի անվանումը և վճարման նպատակը (այս բոլոր տվյալները բերված են վճարման վավերապայմանների թերթիկում),
  • փոխանցում է 970 դրամը վավերապայմանների թերթիկում նշված հաշվեհամարին,
  • վճարման անդորրագիրը հանձնում է իր դպրոցում մրցույթի պատասխանատուին և գրանցվում մասնակիցների ցանկում:

Ինչպե՞ս վարվի այն աշակերտը, ով վճարել է մասնակցության համար, 
սակայն չի մասնակցել մրցույթին:

Եթե երեխան վճարել է մրցույթին մասնակցելու համար և չի մասնակցել դրան (չկա դպրոցի մասնակցության վերջնական ցանկում, կամ չկա երեխայի պատասխանների թերթիկը), ապա նա կարող է հետ պահանջել մասնակցության վճարը` դիմելով «Այբ» կրթական հիմնադրամ՝ մրցույթի օրվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում: Գումարը կվերադարձվի բացառապես երեխայի ծնողին` վերջինիս դիմումի հիման վրա: Դիմումի ձևը և վճարը վերադարձնելու ընթացակարգը կարելի է վերցնել «Այբ» հիմնադրամից: Նշված ժամկետից հետո գումարը չի վերադարձվում:

Ո՞վ է ստուգում մասնակիցների աշխատանքները:

Պատասխանների բոլոր թերթիկները մշակվում են «Այբ» կրթական հիմնադրամում սկաների միջոցով և մուտքագրվում համակարգիչ, ապա ստեղծված տվյալների բազան ստուգվում է մի քանի հատուկ համակարգչային ծրագրով: Ստուգված տվյալները վերջում բաշխվում են հաշվետվությունների ձևով` ըստ առանձին մասնակից դպրոցների:

Ինչքա՞ն է տևում աշխատանքների ստուգումը:

Աշխատանքների ստուգումը տևում է մոտ 5 շաբաթ, որից հետո մի քանի օրվա ընթացքում կազմվում են հաշվետվությունները:

Ինչպե՞ս են ձևավորվում հաշվետվությունները:

Ստուգման արդյունքում ձևավորվում են ընդհանուր ցուցակներ՝ ըստ տարիքային խմբերի: Այդ ցուցակների հիման վրա կազմվում են հաշվետվություններ, որոնք հետագայում ուղարկվում են մասնակից դպրոցներին: Յուրաքանչյուր դպրոց ստանում է հաշվետվություն միայն իր արդյունքների մասին:

Որտե՞ղ են պահվում մասնակիցների աշխատանքները:

Պատասխանների բոլոր թերթիկները պահվում են «Այբ» գրասենյակում մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 30-ը: Դրանից հետո բոլոր թերթիկները ոչնչացվում են: Պատասխանների թերթիկների տեսածրված տարբերակները պահվում են «Այբ» հիմնադրամի արխիվում մի քանի տարի: